Punk sebagai Gaya Hidup Resistensi

Audifax dalam Alfathri Adlin (2006:122) mengkategorikan kelompok punk sebagai salah satu bentuk gaya hidup alternative, punk bertujuan untuk membedakan diri, menunjukkan perilaku yang berlandaskan perlawanan terhadap arus mainstream. Contoh perlawanan yang dilakukan oleh punk terhadap budaya mainstream antara lain punk menentang gaya potongan rambut dengan menciptakan model potongan rambut yang

Punk sebagai Gaya Hidup Resistensi Rating: 4.5 Diposkan Oleh: admin