Makalah Dakwah Dalam Era reformasi &Teknologi Modern

A.    Eksistensi Dakwah dalam Islam
Urgensi dakwah dalam Islam dapat ditinjau dari beberapa sudut, diantaranya dari sejarah awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW pembawa risalah Allah. Secara global dakwah Islamiyah pada zaman Rasul dapat dikategorikan kepada empat tahapan : pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini dilaksanakan Nabi selama tiga tahun. Kedua dakwah secara

Makalah Dakwah Dalam Era reformasi &Teknologi Modern Rating: 4.5 Diposkan Oleh: admin